Vedtekter

Vedtekter for klubben vedtatt på årsmøte 8.2.2017