Minneord

Minneord

Publisert av Olav Larsen den 24.07.20.

Rune Aaeng (06.03.54 – 31.03.20)

Bjørn Arve Lunheim (13.02.57 – 24.05.20)

 

Denne våren ble Motorhistorisk Klubb Nord – Østerdal rammet av to sørgelige hendelser, da vår leder Rune Aaeng døde den 31. mars, og styremedlem og materialforvalter Bjørn Arve Lunheim døde den 24. mai.

Rune var en av klubbens virkelige veteraner, han var med helt fra starten i 1984, og var vår første leder. Han var også den første redaktøren av Bladfjæra. Han sto bak utformingen av klubbens logo, idet han fikk skriftlig tillatelse av Kjell Aukrust selv til at vi kunne bruke Kjell Aukrusts kjente tegning av en Harley med sidevogn i klubbmerket vårt! Han var klubbens leder det siste året fram til sin død. Rune var et JA-menneske, sto på for klubben, var alltid villig til å ta i et tak!

Bjørn Arve var også et typisk JA-menneske, han var kasserer i en periode, og var ved sin død styremedlem og materialforvalter for klubben. Han var en kreativ kar, rundt YX-stasjonen på Tolga bygde han opp et motorhistorisk miljø med bl.a. Caltex-kafeen, «Doning og kaffe» og en utstrakt samlervirksomhet av nostalgiske ting, noe av det utstilt på kafeen. Var det noe vi i klubben ønsket gjort, ordnet Bjørn Arve det, gjerne sammen med sin kjære Bente, som også er gått bort. Klubben fikk leie lagerplass for mye av utstyret vårt, ikke minst klubbens 1937 Chevrolet. Han sto også for trykkingen av Bladfjæra, og var på alle måter en god samarbeidspartner for Bladfjæras nåværende redaktør Olav Larsen, som skriver dette minneordet.

Dere er dypt savnet begge to, og vi lyser hermed fred over deres minne!